Historia

Alicante in vogelvlucht, van vroeger tot nu

In de 7000 jaar dat de stad Alicante bewoond is blijkthet een gewilde stad en streek. In de eerste 2000 jaar vestigen Jagers-verzamelaarsuit Centraal-Europa zich op en rond de berg Benacantil. 1000 Jaar later strijken deGriekener ook neer die er een levendige handel drijven. Ze noemen het ‘Akra Leuka’, wat Licht Punt betekent. Rond 400 voor Christus veroveren de Carthagers(uit het huidige Tunesië) de streek, maar 200 jaar daarna zijn de Romeinenaan de beurt en noemen zijn de nederzetting ‘Lucentum’ (Lichtstad).

Wanneer later het Romeinse rijk afbrokkelt vullen de Vandalenen Alanenhet vacuüm op, maar zij worden op hun beurt in 426 verslagen door Visigothen, uit het huidige West-Rusland.Tijdens onderlinge vetes (711 na Christus) roept één van de strijdende partijen de hulp in van de Morenom tussenbeide te komen. De Nord-Afrikanengrijpen ditbuitenkansjeaan om heel Spanje te bezetten en noemen de stad ‘Al-Akant’ (Witte-of Lichtstad).

In de 11e eeuw stellen de Spanjaardenorde op zaken, maar pas in 1246 neemt de Castiliaansekoning Alfonso Xde stad Alicante in, gevolgd door verovering van het kasteel op de Benacantil in 1248. Dit voltrekt zich op de feestdag van Santa Barbara (4 december) waardoor het kasteelmeteen een nieuwe naam heeft. Even later in 1298 valt Alicante onder Valencia dat nauwe banden heeft met Catalonië.

Tijdens de relatieve rust die volgt, floreert de economie van Alicante door de handel in rijst, wijn, olijfolie, sinaasappelen en wol. Inmiddels gaat het terugveroveren van de Spanjaarden gewoon door en in1496 voltooien de Reyes Catolicos de Reconquista op de Moren.

Aan het begin van de 17e eeuw zijn plunderingen aan de orde van de dag, omdat duizenden achtergebleven Moren loyaler blijken aan de Berberse piratendan aan de stad. De overgebleven Moren worden verjaagd en daarmee verliest de stad een groot deel van haar arbeiders, waardoor de welvaart ver terugvalt.

Een eeuw later (begin 18eeeuw) verliest de regio –na de Successieoorlog –haar autonomie als straf voor het gebrek aan loyaliteit aan de koning. Tijdens die oorlog (1701-1714) profiteren de Engelsenvan de chaos door het kasteel te veroveren om er drie jaar later weer verdreven te worden.De economie groeit vooral aan het einde van de 19eeeuw, mede geholpen door de Spaanse neutraliteit in de 1eWereldoorlog.

Tijdens de Rif-oorlog (1920-1926) sneuvelen veel mannen uit Alicante en in 1931 wordt de Tweede Spaanse Republiek uitgeroepen.

Generaal Franco profiteert echter van de ontevredenheid onder het volk en grijpt de macht tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), waarbij Alicante stand blijft houden als laatsteRepublikeins bolwerk. Herhaaldelijke Italiaanse(Aviazione Legionaria, Mussolini) bombardementen volgen, met hulp van de DuitseLuftwaffe. Vooral de overdekte markt (Mercado Central, zie apart item), wordt zwaar getroffen waarna het moreel was gebroken. Tot aan Franco’s dood in 1975 heeft Alicante het zwaar. Daarna trekt het toerisme aan, zonder dominant te worden in de stad.